PRODUKTETANTAL > RUNDSTANGEN

TANTAL STANGEN

 
mm/dkg/m
 1  0,02
   1,5  0,03
 2  0,06
 3  0,12
 4  0,21
 5  0,33
 6  0,48
 8  0,84
10  1,32
12  1,89
15  2,95
20  5,25
25  8,20
30 11,80
35 16,10